Žiacka okresná súťaž plastikových a papierových modelárov

  • Vytlačiť

MK Zobor bude spolupracovať s centrom voľného času Domino Nitra pri organizácii okresnej súťaže žiakov v plastikovom a papierovom modelárstve. Súťaž sa uskutoční 24.3.2017 v CVČ Domino

      Dokumenty na stiahnutie - propozície a prihlasovacie formuláre:

formát DOC                    formát open document

          Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, 94901 Nitra

Vec:  Pozvánka na siedmy ročník verejnej súťažnej prehliadky plastových a papierových            modelov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií okresu Nitra.

Vyhlasovateľ súťaže:   CVČ Nitra

Miesto konania:           CVČ Štefánikova trieda 63, Nitra

Dátum konania:           24. 3. 2017

          Cieľom súťaže je ukázať, že aj v dobe počítačov máme deti, ktoré sa venujú vo svojom voľnom čase manuálnej tvorivosti – výrobe modelov. Táto činnosť si vyžaduje veľa trpezlivosti, fantázie a zručnosti. Našou snahou je podporiť ich činnosť formou súťažnej prehliadky, umožniť im ukázať širšej verejnosti vyrobené modely a zároveň získať nové skúsenosti, a tak sa v tejto záľube ďalej rozvíjať a zdokonaľovať.

Organizátori súťaže:

riaditeľ súťaže – Mgr. Martin Mikuláš

tajomník súťaže – Mgr. Jana Valentová

hlavný rozhodca – Mgr. Jaroslav Vnuk

člen organizačného výboru – Ľudovít Kmeťo .DiS

Súťažné kategórie

     I.  plastové modely -      a) lietadlá

b) vojenská technika

                                           c) ostatné modely

 II.papierové modely -          a) cestné dopravné modely

 b) stavebná architektúra

                                           c) ostatné modely   

Vekové kategórie:              A – 1.-2. ročník ZŠ

                                          B – 3.-4. ročník ZŠ

                                          C – 5.-6. ročník ZŠ

                                          D – 7.-9. ročník ZŠ

Podmienky účasti na súťaži:

Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak  ZŠ a osemročného gymnázia okresu Nitra.

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať ľubovoľný počet modelov – porota z nich bude hodnotiť ten najlepší.

Zastúpenie nie je proti pravidlám súťaže (autor modelu sa nemusí osobne zúčastniť súťaže).

SÚŤAŽIACI  PRI  PREZENTÁCII  ODOVZDÁ  MODEL  AJ  S  POPISKOU A  PO VYHODNOTENÍ  SÚŤAŽE  SI  HO  ODNESIE !!!

Súťažiaci sa zaväzuje , že počas celej súťažnej prehliadky nechá modely na výstavnej ploche.

Každý model musí mať popisku s požadovanými informáciami – viď príloha !

Hodnotenie:

Odborná porota vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii.

Časový harmonogram súťaže – 24. 3. 2017:

preberanie modelov do súťaže              -              9.00   –  10.30 hod.

otvorenie súťaže, organizačné pokyny  -            10.30   -   11.00 hod.

hodnotenie modelov                              -            11.00   -   12.00 hod.

voľná prehliadka modelov                     -            12.00   -  12.30 hod.

vyhodnotenie súťaže                              -            12.30   -  13.00 hod.

Prihlášku do súťaže zasielajte na adresu: CVČ Štefánikova trieda 63, 94901 Nitra

                                                          e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                                                          do 16. 3. 2017

TEŠÍME  SA  NA  STRETNUTIE!                                                                                                     

                                                                                                   PaedDr. Viktória Mankovecká   

                                                                                                                  riaditeľka CVČ Nitra

Vybavuje: Mgr. Martin Mikuláš

                          0903967578

                  Mgr. Jana Valentová

                           037/6524325