Cena primátora 2015 - ocenení súťažiaci

Galéria ocenených súťažiacich v plastikových aj papierových modeloch