Výstavy

TERMÍNY STRETNUTÍ ČLENOV MODELÁRSKEHO KLUBU ZOBOR V  ROKU 2020

 

            Stretnutia prebiehajú vždy vo štvrtok o 1630v priestoroch Domina CVČ na Štefánikovej ulici č. 63. V letných mesiacoch sme sa doteraz stretávali v podniku u Klokana, ale keďže ho zavreli, budeme si musieť nájsť nový podnik. Zatiaľ tam teda píšem otáznik.

Termíny stretnutí:

·            16. januára 2020                          Domino CVČ

·            13. februára 2020                         Domino CVČ

·         22. februára 2020                       Zimný patlák 2020

·            12. marca 2020                            Domino CVČ

·            16. apríla 2020                             ?

·            14. mája 2020                              ?

·            11. júna 2020                               ?

·            09. júla 2020                                ?

·            23. júla 2020                                ?

·            06. augusta 2020                          ?

·            20. augusta 2020                          ?

·            17. septembra 2020                      ?

·            15. októbra 2020                          ?

·            17. októbra 2020                        Nitra Model XXVI. ročník

·            12. novembra 2020                      Domino CVČ

·            03. decembra 2020                      Domino CVČ