Cena Primátora mesta Nitry 2011

photo by: Radoslav Sucháň