Založenie IPMS Slovakia

IPMS SLOVAKIA konečne oficiálne založená!

Osemnásť modelárov z Nitry, Liptovského Hrádku, Popradu, Bardejova a Rimavskej Soboty sa rozhodlo navštíviť tohtoročnú súťaž a výstavu Scale Model World v Telforde (UK). Martin Rezák z MK Zobor v Nitre komunikoval s organizátormi SMW. Pôvodne sme sa chceli prihlásiť do IPMS len ako klub MK Zobor Nitra. Anglickí kolegovia nám ale navrhli založiť IPMS Slovakia, pretože nie je u nich registrovaná. Fígeľ je totiž v tom, že nestačí napísať pred klub IPMS. Používanie loga a znaku IPMS podlieha  schváleniu v centrále  IPMS v UK. Preto sme sa dohodli že podáme prihlášku na založenie IPMS Slovakia. Dňa 16.5.2016 nás v UK zaregistrovali o čom sme dostali doklad. Medzi základné povinnosti IPMS patrí:

-          Raz za dva roky uskutočniť voľbu vedenia

-          Vydávať členské preukazy

-          Prijať aj cudzích štátnych príslušníkov a nerobiť rozdiely podľa vierovyznania a farby pleti

Do budúcoročných volieb je vedenie IPMS Slovakia nasledovné:

Martin Rezák – predseda

Jaroslav Vnuk - pokladník

Martin Mikuláš – sekretár

Ladislav Nagy – člen výboru

Ján Moravčík – člen výboru

 

Tento rok v lete začneme s vydávaním členských preukazov. Najprv primárne pre účastníkov súťaže a výstavy SMW v Telforde a potom aj pre ďalších záujemcov. V Telforde budeme mať k dispozícii aj dva stoly na prezentáciu. Naše preukazy samozrejme budú organizátormi uznávané (číslo preukazu je potrebné na prihlášku do súťaže). Členom sa môže stať každý, bez ohľadu na to v ktorom klube pôsobí. V prílohách uvádzame schvaľovaciu listinu a stanovy IPMS. Vo výstavbe je doména www.ipmsslovakia.sk ktorá bude v najbližších týždňoch spustená.  O činnosti IPMS Slovakia bude informovať aj stránka www.eastmodels.sk