Nitra Model 2020 - On-line súťaž žiakov

 

Modelársky klub Zobor Nitra, AMAVET a IPMS Slovakia
Vás pozývajú na on-line súťaž plastových a papierových modelov

Nitra Model 2020 On-line

Majstrovstvá Slovenska žiakov formou on-line súťaže

Časový harmonogram súťaže:

13.09. - 16.10. prihlasovanie cez email
16.10.2020 24:00 – uzávierka prihlasovania
18.10.2020 – zverejnenie výsledkov

 

Majstrovstvá Slovenska žiakov

Súťažné kategórie ostávajú rovnaké ako pri tradičnej súťaži Nitra Model

mladší žiaci ZŠ - plastové modely (do 11 rokov)      

Z1A  – lietadlá (všetky mierky)
Z2A  – vojenská technika (všetky mierky)
Z3A  – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle  atď.)
Z4A  – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)

mladší žiaci ZŠ - papierové modely (do 11 rokov)

Z5A  – cestné dopravné prostriedky
Z6A  – stavebná  architektúra
Z7A  – ostatné modely

starší žiaci ZŠ - plastové modely   (11 a viac rokov)

Z1B  – lietadlá (všetky mierky)
Z2B – vojenská technika (všetky mierky)
Z3B  – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle  atď.)
Z4B  – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.)

starší žiaci ZŠ - papierové modely (11 a viac rokov)

Z5B  – cestné dopravné prostriedky
Z6B  – stavebná  architektúra
Z7B  – ostatné modely

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nižšieho počtu modelov zlúčiť kategórie mladších a starších žiakov.

Prihlasovanie modelov:

Každý súťažiaci môže prihlásiť maximálne 3 modely do jednotlivých kategórií. Počet kategórií, ktoré môže modelár obsadiť je neobmedzený. Súťažiaci zašle minimálne 6 povinných fotografií každého svojho modelu, prípadne aj 0-4 nepovinných fotografií. Fotografie každého súťažného modelu treba zaslať v samostatnom emaili.

Fotografie a prihlasovacie údaje je potrebné poslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (pre každý model v samostatnom e-maili – ak chcete prihlásiť 5 modelov, pošlite 5 emailov)

V sprievodnom emaili je nevyhnutné uviesť (používajte diakritiku):

Meno a priezvisko
Adresu (stačí mesto + klub, ak ste členom)
Emailovú adresu
Názov modelu
Mierku
Výrobcu
Súťažnú kategóriu
Poznámku/doplňujúca informáciu

Predmet prihlasovacieho e-mailu:

Kategoria - Meno Priezvisko - Nazov modelu

Príklad: Z1A - Jan Mrkvicka - SpitfireIX

Ak je potrebné poslať viac fotografií jedného modelu pomocou viacerých emailov, označte predmet emailu nasledovne:

Z1A - Jan Mrkvicka - SpitfireIX(1)
Z1A - Jan Mrkvicka - SpitfireIX(2)
Z1A - Jan Mrkvicka - SpitfireIX(3)

Príklad emailu:

Potvrdenie prihlásenia sa na súťaž:

Každému účastníkovi pošleme potvrdzovací email. Vzhľadom na to, že údaje budeme spracovávať ručne, potvrdenie by sme mali stíhať poslať do 24h.

Parametre fotografií:

 • Formát súboru: *.jpg alebo *.png.
 • Rozlíšenie: minimálne 1600x1200 (max. 5MB/súbor)
 • Pohľady povinné (6 fotografií):
  • predný
  • ľavý
  • pravý
  • zadný
  • zhora
  • celkový z uhla 45°-45°

Pohľady nepovinné: 0-4 fotografií
(Ďalší celkový pohľad, dôležitý detail (napr. kokpit, tvár u figúrky, interiér u techniky..),  fotka podľa vlastného výberu)

Spolu maximálne 10 fotografií

Príklady povinných fotografií nájdete na konci článku.

Rozmery modelu na fotografii musia pokrývať minimálne 3/5 rozmeru:

Hodnotenie:

Hodnotenie bude prebiehať podľa tradičných zvyklostí MK Zobor. Hodnotiť bude porota zložená zo skúsených modelárov. Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii.

Ocenené modely získajú medailu a diplom, víťazi jednotlivých kategórií dostanú vecné ceny. Celkoví víťazi Majstrovstiev Slovenska získajú pohár. Ocenenia a vecné ceny zašleme poštou.

Podmienky zúčastnenia sa súťaže:

Súťaž je vyhlásená pre žiakov Základnej Školy. Súťažiaci môže súťažiť iba s modelom, ktorý sa v minulosti nezúčastnil Majstrovstiev SR v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET-u  žiakov.
Prihlásenim do súťaže a zaslaním súťažných fotografií súhlasíte s ich zverejnením a zverejnením Vášho mena vo výsledkovej listine na stránke www.mkzobor.sk
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu fotografii pred zverejnením (veľkosť, orezanie, úprava jas/kontrast/sýtosť)

Časový harmonogram súťaže:

14.10.2020 24:00 – uzávierka prihlasovania
17.10.2020 20:00 – vyhodnotenie súťaže - zverejnenie výsledkov na našom webe

Kontak: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Príklady ako majú vyzerať povinné fotografie:

pravý pohľad:

pravý pohľad - nesprávny uhol fotografovania:

ľavý pohľad:

horný pohľad:

predný pohľad:

zadný pohľad:

pohľad 45° - 45°:

Vecné ceny pripravené pre súťažiacich:


on-line súťaž podporili a vecné ceny darovali:https://www.afd-model.sk/

 

https://77propeller.com/

 

https://www.dioramamodel.sk/

 

 

https://www.plasticportal.eu/en

 

 

Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnute tretej strane. Podmienky ochrany osobných údajov.