Krajský festival vedy a techniky 2023

Tradične na jeseň sa koná Amaveťácky festival vedy a techniky pre základné a stredné školy. A už tradične náš klub sa podieľa na organizácii tohoto podujatia. Dostatočne dopredu som dostal ako jeden z porotcov abstrakty jednotlivých projektov a po ich preštudovaní som ostal v šoku. Bolo prihlásených 17 projektov, ale iba tri či štyri boli zamerané na techniku, ostatné boli mimo moju oblasť, čo nebývalo celkom zvykom. Ale musím povedať, že už keď došlo na lámanie chleba a začali sme s hodnotením projektov, tak jednotliví prezentujúci prezentovali svoje projekty veľmi dobre, až sme sa chvíľami nevedeli odlepiť od niektorých stanovíšť a nebol problém porozumieť aj problematike mimo môj záber. Za tie roky, čo hodnotím na tejto akcii úroveň prezentácie neustále stúpa. Tento ročník KFVAT môžem hodnotiť veľmi dobre či už z úrovne projektov, ale aj z úrovne prezentácie a je viac než isté, že postupujúce projekty budú úspešne reprezentovať náš kraj na celoslovenskom kole v Bratislave.