Cena primátora - zopár foto z atmosféry súťaže

Ešte pridám niekoľko fotografií z atmosféry na súťaži a z workshopu