Bell Boeing CV-22 Osprey

CV-22 slúžiaci u USAF z RIAT 2022 a imatrikuláciou 0015 110057.

 

Letové zábery sú iného stroja